Pokhara - 25 Hemja, Kaski, Nepal

Our Team

Our Team

Ven. Khenpo Kunga Dhondup
(Sr. Abbot)

Ven. Khenpo Kunga Dhondup

Ven. Khenpo Jampa Dhakpa
(Jr. Abbot/College Abbot)

Ven. Khenpo Jampa Dhakpa

Ven. Lama Tashi Wangyal
(Principal)

Ven. Lama Tashi Wangyal

Ven. Lama Ngawang Tashi
(Sr. Manager)

Ven. Lama Ngawang Tashi

Ven. Lama Lekshey Phuntsok
(Jr. Manager)

Ven. Lama Lekshey Phuntsok

Mr. Lobsang Tsering
(School Headmaster)

Mr. Lobsang Tsering